niedziela, 10 maja 2015

Meteora


I guess the crisis in Greece concerns also the weather because the sun was in scarce. At about 9.30 p.m. when we finally reached Kalambaka (or Kalampaka – God knows how to put it down correctly since even the townspeople argue about its spelling) the town was drenched in rain and thick mist. The grey veil shrouded the massive monoliths so successively that we could hardly see their outlines. Each morning it barely unveiled the patches of the mountains unveiling bashfully either their tops or the foot.

Chyba kryzys w Grecji obejmuje również pogodę, bo słońca było jak na lekarstwo. Kiedy dotarliśmy ok. godz. 21.30 do Kalambaki (Kalampaki – nikt nie wie jak się to właściwie pisze skoro sami mieszkańcy tego nie wiedzą), ta tonęła w strugach deszczu i gęstej mgle. Szarawa woalka na tyle skutecznie spowiła góry, że nie było ich widać. Każdego ranka skąpo uchylała rąbka tajemnicy ukazując nieśmiało albo wierzchołki Meteorów albo ich podnóża.

Kalambaka in the rain

On the final day the sun (or Fortune) smiled upon us beamingly. The wind was blowing quite strongly but it didn't cool down my enthusiasm. That day we went up by coach to the Meteora – suspended-in- the-air monasteries.  The views were simply impressive. I could stay there for ever. Take a look and say what you think.

Ostatniego dnia słońce (albo szczęście) uśmiechnęło się do nas promiennie. Zimny wiatr gwizdał po grzbiecie, ale nie ostudziło to mojego entuzjazmu. Tego dnia wybraliśmy się autokarem do klasztorów „zawieszonych w powietrzu”. Widoki wręcz oszałamiające. Sami zobaczcie i oceńcie...


Great Meteoron Monastery


Goats / Kozy na wypasie